Harta Site | Cauta | Intro

Despre dr. biolog
       Viorica Vintilã!


Cititi cum a luat nastere
Carpicon

(articol aparut in "Medicina
Naturista", in data de
12 octombrie 1998)


ANTIPERSPIRANT PLANTAR - lotiune contra transpiratiei plantare

Compoziþie: albastru de metilen, acid salicilic,glicerinã,mentol, camfor, formaldehidã soluþie 37%,alcool ezilic 70%.

Acþiune: acidul salicilic are proprietãþi: keratolitice (cu efect de curãþire a leziunilor scuamo-crustoase ale pielii); antiseptice ºi antifungice;
camforul, mentolul ºi formaldehida, aplicate pe piele provoacã o uºoarã iritaþie, urmatã de hipoestezie, provocând  senzaþia de rãcoare, având deasemenea  proprietãþi antiseptice ºi dezinfectante; glicerina are rol de agent de hidratare a þesutului plantar ºi totodatã creºte miscibilitatea preparatului.

Recomandãri: loþiunea este foarte eficace în combaterea transpiraþiei picioarelor, eliminând mirosul neplãcut al acestora; calmeazã pruritul interdigital ; combate eczemele interdigitale ºi plantare; îndepãrtezã stratul cornos de pe cãlcâie.

Mod de utilizare: loþiunea se aplicã local de douã ori pe zi (dimineaþa ºi seara) în prima sãptãmânã; o datã pe sãptãmânã pânã la dispariþia totalã a simptomelor.

ATENÞIE! A NU SE LÃSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. FERIÞI OCHII ªI MUCOASELE. SPÃLAÞI BINE MÂINILE DUPÃ FIECARE UTILIZARE.
Tiparit de la http://carpicon.ro © 2004 Hipocrate 2000 SRL